1908-2020

Tarihçemiz

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kısa Tarihçesi

Ülkemizde 20. yüzyılın başlarında İstanbul’da biri Kadırga’da Menemenli Mustafa Paşa Konağı’ndaki Sivil Tıp Mektebi (Mektebi Tıbbiyei Mülkiye) diğeri de Haydarpaşa’da bulunan Askeri Tıp Mektebi (Mektebi Şahane veya Mektebi Fünunu Tıbbiyei Şahane) olmak üzere iki tıp okulu bulunmaktaydı. Sivil Tıp Mektebi, idari açıdan Maarif Nezareti’ne, bilimsel açıdan ise Askeri tıp Mektebi’ne bağlıydı. 

II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte (23 Temmuz 1908) Askeri Tıp Mektebi’nde başlatılan reform çalışmalarının başarılı olamayacağı anlaşılınca, Sivil Tıp Mektebi, 14 Kasım 1908’de Askeri Tıp Mektebi’nden ayrılarak, Maarif Nezareti’ne bağlanmış ve Cemil Paşa da bu mektebe atanmıştır. 

Sivil Tıp Mektebi’nin 18 Kasım 1908’deki Muallimler Meclisi Toplantısında mektebin adının “Tıp Fakültesi” olması kararlaştırılmış ve başkanlığına da oy birliği ile Cemil Paşa seçilmiştir. Bu toplantıda öğrenime 21 Kasım 1908’de başlanmasına karar verilmiş, ancak bu tarihte öğrenime başlamak mümkün olmamıştır.

Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun hemen ardından, 22 Kasım 1908’de yapılan Üçüncü Muallimler Meclisi Toplantısında, Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin isteği üzerine Eczacı ve Dişçi Mekteplerinin bütçeleri ayrı düzenlenerek Emrullah Efendi’ye gönderilmiştir. Tıp Fakültesinin Kadırga’daki ahşap binasında hizmet vermesi düşünülen yeni okulun adı “Darülfünunu Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi ve Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri” olarak belirlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin temeli olan bu okul, Cemil Paşa (Topuzlu) ve Emrullah Efendi’nin çabaları ile kurulmuştur. Okulun kuruluşundan ardından fiili eğitim ve öğretime ancak 28 Ekim 1909’da başlanabilmiştir.

Dişçi Mektebi, 43 kişilik ilk mezunlarını 30 Kasım 1911’de vermiştir. 

1933 Üniversite Reformu’na kadar Tıp Fakültesine bağlı olarak birleşik bir idare altında yönetilen, “Eczacı ve Dişçi Okulları” 1 Ağustos 1933’de İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte birbirinden ayrılarak, Dişçi Okulu “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu” adını almıştır ve eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir.

11 Temmuz 1964’de Diş Hekimliği Yüksek Okulu, Tıp Fakültesinden ayrılmış ve bugünkü hali olan “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi”ne dönüştürülmüştür ve eğitim süresi de 5 yıla çıkarılmıştır.

Fakültemiz, Çapa’da hizmet verdiği binasına 1970 yılında taşınmış ve 2019 yılının sonuna kadar bu binada devam etmiştir. 2020 yılının başında hizmet binası Vezneciler’e taşınmıştır.

22 kasım 1908

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi, ülkemizde modern diş hekimliği eğitimin başlangıcıdır. Ülkemizde diş hekimliği eğitimi vermek üzere kurulan ilk okul olması nedeniyle, kuruluş tarihimiz olan 22 Kasım, ülkemizde diş hekimleri günü; 22 Kasımı içine alan hafta da Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır.